Bernina

Bernina kartof toxumu 

Yüksək məhsuldarlığı ilə seçilən Alman seleksiyasının orta mövsüm kartof növlərindən biridir. Uzunoval kök yumru formasında və hamar dəriyə malikdir. Bernina kartofu digər sortlardan fərqli olaraq xəstəliyə, zərərvericilərə və çox bişirilməyə dayanıqlıdır. Toxumluq kartoflarımızın  məhsuldarlığı səpin sxemindən və gübrələmə sistemindən asılı olaraq hər hektara orta hesabla 50-60 ton təşkil edir.

Bişirmə növü: A-B

Reproduksiya: R1 

Yetişmə qrupu: Orta erkən

Kartofun rəngi: Tünd sarı

Yumru forması: Uzunoval

Əkin dərinliyi: Yüksək məhsuldar yerlər üçün 2 sm dərin əkilmişdir (maks. 17 sm torpaq örtüyü)

Herbisidlər: Çıxdıqdan sonra Metribuzinə orta həssaslıq nümayiş etdirir

Yarpaqlar: Yaxşı, orta yarpaq sağlamlığı

Məhsuldarlıq: Yüksək bazar payı ilə çox yüksək yumru məhsuldarlığı; böyük kök yumruları

İstehlak keyfiyyəti: Möhkəm bişirmə qabiliyyəti, çox dayanıqlı, bişirildikdən sonra çox az rəngsizləşir, yaxşı soyulma qabiliyyəti