Məhsulun sortu

17 növ

Mütəxəssislərin sayı

5 nəfər

Ümumi ixrac

120 ton