Məhsulun sortu

13 növ

Mütəxəssislərin sayı

6 nəfər

Ümumi ixrac

120 ton