Toxumluq kartof

Almaniya və Hollandiyadan gətirdiyimiz  toxumluq kartof sortlarından Azərbaycanın müxtəlif regionalarının iqlim şəraiti və torpaq strukturuna uyğun  olaraq yüksək keyfiyyətli toxumluq kartof yetişdiririk. Bizim toxumluq kartoflar  yüksək məhsuldarlığı,əla dad xüsusiyyəti,aktiv çiçəklənməsi və kök bitkilərinin harmonik yetişməsi ilə seçilir. Xəstəliklərə və təhlükəli zərərvericilərə yaxşı müqaviməti ilə seçilən toxumluq kartoflarımızın  məhsuldarlığı  hər hektara orta hesabla 45-50 ton  təşkil edir.