Məhsulun sortu

16 növ

Mütəxəssislərin sayı

6 nəfər

Ümumi ixrac

110 ton