günəşin yaratdığı dad

pomidor, kartof, soğan və digər tərəvəzlər

Optimal iqlim sayəsində, sahələrimizdə və müasir istixanalarımızda yetişdirilən tərəvəzlər təkrarolunmaz dad və əla keyfiyyətə malikdir.


Pomidor

PINK BEEF Azərbaycanın nömrə 1 pomidoru

Toxumluq kartof

Qablaşdırılmış kartof